Upitnik za davaoce

Prije donacije krvi, svi davaoci moraju da ispune Upitnik o podobnosti za doniranje krvi. Upitnik možete popuniti i kod kuće, i donijeti nam ga prilikom posjete.

Upitnik preuzmite u nastavku:

UPITNIK ZA DAVAOCE

QUESTIONNAIRE FOR DONORS