Politika kvaliteta

Komisija za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite ( u daljem tekstu: Komisija za kontrolu kvaliteta) je stručno tijelo, koje se stara o provjeri i stalnom unaprjeđenju kvaliteta zdravstvene zaštite koja se sprovodi u Zavodu.

Komisija za kontrolu kvaliteta vrši monitoring i evaluaciju, predlaže direktoru Zavoda mjere za unaprjeđenje kvaliteta rada u zdravstvenoj ustanovi, kontroliše sprovodjenje standardnih operativnih procedura, planira i sprovodi druge mjere utvrđene statutom zdravstvene ustanove.

Naša Politika kvaliteta je da:

  • PROPAGIRAMO DOBROVOLJNO DAVALAŠTVO KRVI KROZ KONTINUIRANO OBAVJEŠTAVANJE ZAJEDNICE O VAŽNOSTI DAVANJA KRVI
  • RADIMO NA DOBROBITI ČUVANJA ZDRAVLJA I SIGURNOSTI TRANSFUZIJSKOG LIJEČENJA BOLESNIKA
  • POSLOVNI PROCESI BUDU USMJERENI NA STICANJE POVJERENJA I ZADOVOLJSTVO SVIH ZAINTERESOVANIH STRANA
  • STALNO POBOLJŠAVAMO NAŠ SISTEM UPRAVLJANJA KVALITETOM U SKLADU SA NAJVIŠIM SVJETSKIM STANDARDIMA,
  • POTIČEMO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST U TRANSFUZIJSKOJ MEDICINI.
  • PRIMJENJUJEMO REZULTATE NAJNOVIJIH ISTRAŽIVANJA RADI POSTIZANJA VEĆE SIGURNOSTI DAVAOCA I DJELOTVORNOSTI PROIZVODA I USLUGA

Svoju Politiku kvaliteta ostvarujemo:

  • Primjenom savremenih principa poslovanja i zahtjeva međunarodnog standarda ISO 9001,
  • Stalnim usavršavanjem našeg osoblja,
  • Uspostavljanjem otvorene i dijelotvorne komunikacije s korisnicima i saradnicima;
  • Primjenom savremene informatičke podrške i najsavremenijih resursa potrebnih za kvalitetno poslovanje.