Struktura i djelatnost

Zavod je zdravstvena ustanova čija djelatnost obuhvata: prikupljanje, testiranje, preradu, čuvanje, distribuciju, izdavanje, kontrolu kvaliteta i upotrebu krvi i komponenata krvi, koje se vrše u skladu sa dobrom proizvođačkom praksom, Direktivama Evropske Unije i preporukama SZO, kao i drugim propisima u ovoj oblasti.

Zavod svoju djelatnost ostvaruje i preko organizacionih djelova u zdravstvenim ustanovama koje u svojoj djelatnosti koriste krv u liječenju, u Baru, Kotoru, Risnu, Nikšiću, Cetinju, Bijelom Polju, Beranama i Pljevljima, u skladu sa Zakonom i aktima Zavoda.
Organizacija i sistematizacija poslova u Zavodu uređuje se u skladu sa djelatnošću, potrebama poslovanja Zavoda i zahtjevima organizacije rada.

Radi obavljanja djelatnosti Zavoda u skladu sa Zakonom i Statutom, organizuju se sljedeće organizacione cjeline:

   1. Služba za upravljanje kvalitetom
    • Odjeljenje za osiguranje i kontolu kvaliteta
    • Odjeljenje za kontrolu dokumenata i hemovigilancu
   2. Služba za kolekciju krvi
    • Odjeljenje za kolekciju krvi
    • Odjeljenje za donorske afereyne postupke
    • Odsjek za DDK
   3. Služba za testiranje davalaca krvi, pripremu komponenata krvi i distribuciju
    • Odjeljenje za testiranje jedinica krvi
    • Odjeljenje za pripremu komponenata krvi i distribuciju
   4. Služba za laboratorijsku i drugu dijagnostiku
   5. Služba za kliničku i urgentnu transfuziju
    • Odjeljenje za kliničku i urgentnu transfuziju u Podgorici;
    • Odjeljenje za kolekciju, laboratorijsku, kliničku i urgentnu transfuziju u Nikšiću;
    • Odjeljenje za kolekciju, laboratorijsku, kliničku i urgentnu transfuziju u Baru;
    • Odjeljenje za kolekciju, laboratorijsku, kliničku i urgentnu transfuziju u Beranama;
    • Odjeljenje za kolekciju, laboratorijsku, kliničku i urgentnu transfuziju u Bijelom Polju;
    • Odjeljenje za kolekciju, laboratorijsku, kliničku i urgentnu transfuziju u Pljevljima;
    • Odjeljenje za kolekciju, laboratorijsku, kliničku i urgentnu transfuziju u Kotoru;
    • Odjeljenje za kolekciju, laboratorijsku, kliničku i urgentnu transfuziju u Cetinju;
    • Odjeljenje za kolekciju, laboratorijsku, kliničku i urgentnu transfuziju u Risnu.
   6. Administrativni i opšti poslovi i IT podršku
    • Menadžment
    • Služba za finansije, računovodstvo i nabavke
    • Služba za pravne, kadrovske i opšte poslove
    • Služba za tehničke poslove i IT podršku