Istorijat

Osnivanje Zavoda za transfuziju krvi Crne Gore u decembru 2011.godine, predstavlja krunisanje dugogodišnjeg rada i izrade brojnih strateških dokumenata koji su bili neophodni da bi se ustanovile dobre osnove za uspostavljanje organizovane, kvalitetne transfuziološke službe koja će moći da pruži usluge građanima i pacijentima na čitavoj teritoriji Crne Gore i da zadovolji tražene kriterijume.

Uključivanje transfuziološke službe Crne Gore u projekat „ Sigurna krv “za zemlje jugo-istočne Evrope pod patronatom SZO i Pakta stabilnosti 2004.godine, započeto potpisivanjem „Dubrovačke deklaracije“ ministara zdravlja zemalja jugo-istočne Evrope 2001.godine, označilo je početak sistematskog rada i nastavka aktivnosti započetih na prikupljanju neophodnih podataka za uspostavljanje dobro organizovane transfuziološke službe.

Kontinuiran rad na ovoj problematici doveo je do brojnih aktivnosti i izrade strateških dokumenata.

  • 2003 – osnivanje Republičke komisije za transfuziju krvi pri Ministarstvu zdravlja Crne Gore;
  • 2004 – početak projekta “SIGURNA KRV”;
  • 2005 – izrada dokumenta »Analiza stanja transfuziološke Službe u CGi«;
  • 2006 – »Strategija bezbijedne krvi«;
  • 2007 – »Zakon o obezbjeđivanju krvi«;
  • 2008 – »Nacionalni program DDK u Crnoj Gori«;
  • 2009 – aplikacija Ministarstva zdravlja za IPA 2010;

Analizom dobijenih podataka, i pored ogromnih napora transfuziološkog osoblja da revnosno ispuni svoje radne zadatke, transfuziološka služba je ocijenjena kao fragmentisana, neefikasna i nerentabilna.
U vrijeme kada SZO preporučuje postojanje jednog transfuziološkog centra na milion stanovnika, u Crnoj Gori, transfuziološke usluge se pružaju kroz rad devet nezavisnih službi i to jednog Centra za transfuziju krvi KC-a Crne Gore, kao najrazvijenije transfuziološke službe i osam kabineta za transfuziju krvi u okviru bolnica. Ti kabineti su uglavnom bili smješteni u neadekvatnom i neuslovnom prostoru u skladu sa tretiranjem ove djelatnosti, opremljeni simboličnom i zastarelom opremom, bez mogućnosti pripreme i skladištenja komponentne terapije i bez ikakvih preduslova za uvođenje sistema osiguranja kontrole kvaliteta. Sve ovo, dovelo je do velikih razlika u mogućnostima pružanja usluga i kvaliteta pruženih usluga a samim tim i do nejednake dostupnosti transfuziološke terapije pacijentima liječenim u različitim krajevima Crne Gore.
To je bio početak ozbiljnih razmišljanja o novoj organizaciji ove službe, uspostavljenoj na nacionalnom nivou.

Već naredne godine, Ministarstvo zdravlja započinje aktivnosti na adaptaciji i rekonstrukciji neadekvatnih prostora Kabineta za transfuziju krvi u Pljevljima i Bijelom Polju i izgradnji novog prostora Kabineta za transfuziju krvi u Beranama koji danas funkcionišu u novim uslovima.

Funkcionisanje Zavoda, kao nove, samostalne JZU, započelo je 01.07.2012.godine u skladu sa Odlukom Vlade.